Givare och Sensorer

GZ Racing har ett flertal givare och sensorer som passar väldigt bra till EcuMaster EMU. Dessa är väldigt viktiga när du ska bygga vidare på ditt styrsystem. Givare och sensorer formar ditt projekt med de funktioner som du kan tänkas vilja ha och gör din körning snabbare och tryggare.

Givarna och sensorerna är de som gör att EcuMaster förstår vad som händer,inte bara i och runt motorn utan i hela bilen. Ju fler givare som installeras mot EMU, dessto fler funktioner får du och fler möjligheter öppar sig. Det är med andra ord att uppgradera styrsystemet till en ny nivå. Vi börjar med det som krävs för att du ska kunna starta motorn och få möjlighet till en bra körbarhet.

Nedan presenterar vi dessa i olika nivåer för att du enkelt skall förstå vad dom gör.


Nivå 1 - Grunden

 Köp din TPS här!  

TPS (Trottelgivare)

Denna givare gör att EMU kan registrera hur mycket du gasar. Det krävs att du har en TPS som är linjär, vilket betyder att den inte är på/av utan visar från 0-100% trottelposition.

TPS givaren går att kalibrera i EMU-mjukaran
Beställ din TPS här!

 Köp din CLT här!  

CLT (Kylvätsketempgivare)

Denna givare gör att EMU kan registrera vilken temperatur som kylvätskan i motorn har.

CLT givaren går att kalibrera i EMU-mjukvaran där det även finns en wizard med flertalet förkonfigurerade CLT-givare för en enkel kalibrering.
Köp din CLT givare genom att klicka här!


Köp din MAT/IAT här!

 

MAT/IAT (Lufttempgivare)

Denna givare gör att EMU kan registrera vilken temperatur som luften in i motorn har.

MAT/IAT givaren går att kalibrera i EMU-mjukvaran där det även finns en wizard med flertalet förkonfigurerade IAT-givare för en enkel kalibrering.

 Köp din MAT/IAT givare genom att klicka här!

 Köp din Hall-sensor här!  

Hall/VR sensor (Triggergivare)

Denna givare gör att EMU vet vilket varvtal som motorn har. Den går även att använda som en hastighetsgivare, läs mer under Nivå 3 - Avancerade givare.

Hall/VR sensorn används som vev/kamlägesgivare. Det går enkelt att kalibrera motorn i EMU-mjukvaran där det även finns flertalet förkonfigurerade triggermönster.

 Köp din HALL-givare genom att klicka här!


Nivå 2 - Bra att ha

Köp din LSU4.2 sensor här!

LSU4.2 bredbandslambda sensor (bränsleblandningsgivare)

Denna givare är en av dom viktigaste givarna utöver dom som du behöver som grund. Bredbandslambdan mäter bränsleblandningen och ger därför EMU en direktuppdatering av den bränsleblandning som motorn har. EMU klarar att ansluta en bredbandslambda direkt in mot boxen utan externa omvandlare. På så sätt får man de snabbaste och exaktaste mätvärdena som är möjliga. Till ditt EMU går det går även att ansluta en extern bredbandslambdamätare som har stöd för 0-5v utgång.

Bredbandslambdan går enkelt att kalibrera i EMU-mjukvaran och ger dig tillgång till automatisk korrigering av bränslet (closed loop).
Köp din LSU4.2-sensor genom att klicka här!

 

Laddtrycksstyrning upp till 3 bar!

Pneumatisk ventil för laddtrycksstyrning och variabelt insug

Denna ventil används med fördel för att styra laddtryck. Den klarar upp till 3 bars överladd och är väldigt enkel att installera. Den går även att använda för styrning av t ex variabelt insug eller EGR ventiler.

Laddtrycksstyrningen justeras i EMU-mjukvaran och ger dig tillgång till ett flexibelt laddtryck.

Pneumatiska ventilen går att ställa in så du får ett stabilt laddtryck som automatiskt justeras av EMU (Closed loop).
Köp din Pneumatiska ventil genom att klicka här!

 

Laddtrycksstyrning upp till 8,2 bar!

MAC-ventil för laddtrycksstyrning och variabelt insug

Denna ventil används med fördel för att styra laddtryck. Den är kraftfullare och snabbare än den enklare pneumatiska ventilen och klarar därför upp till 8,2 bars överladd med högre precision, även denna är väldigt enkel att installera. Den går även att använda för styrning av t ex variabelt insug eller EGR ventiler.

Laddtrycksstyrningen justeras i EMU-mjukvaran och ger dig tillgång till flexibelt laddtryck.

MAC-ventilen går att ställa in så du får ett stabilt laddtryck som automatiskt justeras av EMU (Closed loop).

Köp din MAC-ventil genom att klicka här!


Nivå 3 - Avancerade givare

Köp din Hall-sensor här!

Hall/VR sensor (Hastighetsgivare)

Precis som triggergivaren kan du installera Hall-givaren så att EMU kan registrera vilken hastighet du kör.
Det går enkelt att kalibrera in hastigheten i EMU mjukvaran.

Denna funktion öppnar upp en hel del extrafunktioner som gör det möjligt för mer avancerade inställningar/funktioner så som:

  • Hastighetsmätare
  • Anti-spinn
  • Växelvisare, visar vilken växel du kör på
  • Automatisk Launch control, när du släpper gasen och bilen börjar rulla så avvaktiveras launch controllen.
  • Tillsammans med en elektronisk laddtrycksstyrning kan du få möjlighet till att ställa in olika laddtryck beroende på växel.
Köp din HALL-givare genom att klicka här!

 

Köp din EGT sensor här!

EGT sensor (Avgastempgivare)

Detta är givaren för dig som vill mäta avgastemperatur. EMU klarar av två avgastempgivare och har även en extern modul för att kunna bygga ut med ytterligare 8st avgastempgivare. EGT sensor(erna) behöver inte kalibreras i EMU.

Denna funktion öppnar upp extrafunktioner som gör det möjligt för mer avancerade inställningar/funktioner så som: 

  • Loggning av avgastemperatur
  • Avgastempvarning
Köp din EGT sensor genom att klicka här!